AGO

CATALÀ

 

Convocatòria de l’assemblea general ordinària 2018 per a socis i sòcies de Fisios Mundi

Benvolgut soci/a, un cop més et convidem a assistir a l'assemblea. Aquest any​, però, des de la recent reorganització de l'entitat, la plantegem des d'un punt de vista més participatiu i actiu que mai, per tal que totes les persones sòcies tinguin la importància merescuda. Hem entès que l'assemblea ha de ser l'òrgan principal de decisions. Per això és tan important la teva assistència per donar la opinió i/o aprovació dels temes que es tracten. Si no hi pots assistir, pots delegar el teu vot, per tal de legitimar al màxim les accions i decisions que es prenguin.

Et convoquem a l’Assemblea General Ordinària de la ONG Fisios Mundi, que se celebrarà a la nostra seu de Fisioteràpia de Xoc (C/Fernando Pessoa, 17; 08030 Barcelona; Metro L1 Sant Andreu) el proper diumenge 18 de març, a les 09:30h en primera convocatòria i a les 10:00h en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

 1. Obertura de l’Assemblea a càrrec de la Junta

 2. Informació i aprovació de la reorganització de la ONG després del procés de canvi dels últims mesos
 3. Informe de l’activitat de la ONG durant l’any 2017

 4. Composició i ratificació de membres de la junta

 5. Aprovació de l’estat de comptes i gestió de l’any 2017

 6. Aprovació del calendari d’activitats per al 2018

 7. Aprovació del pressupost del 2018

 8. Torn obert de paraules.

Per qualsevol informació o dubte relacionat amb l’assemblea podeu enviar un correu electrònic a info@fisiosmundi.org

Esperem comptar amb la teva assistència.

La Junta

Barcelona, 14 de febrer de 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------

CASTELLANO

Convocatoria de la asamblea general ordinaria 2018 para socios y socias de Fisios Mundi

Estimado socio/a, una vez más te invitamos a asistir a la asamblea. Este año, sin embargo, desde la reciente reorganización de la entidad, la planteamos desde un punto de vista más participativo y activo que nunca, para que todas las personas socias tengan la importancia merecida. Hemos entendido que la asamblea debe ser el órgano principal de decisiones. Por eso es tan importante tu asistencia para dar la opinión y/o aprobación de los temas que se tratan. Si no puedes asistir, puedes delegar tu voto, para legitimar al máximo las acciones y decisiones que se tomen.

Te convocamos a la Asamblea General Ordinaria de la ONG Fisios Mundi, que se celebrará en nuestra sede de Fisioteràpia de Xoc (C/ Fernando Pessoa, 17; 08030 Barcelona; Metro L1 Sant Andreu) el próximo domingo 18 de marzo, a las 09:30h en primera convocatoria y a las 10:00h en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

 1. Apertura de la Asamblea a cargo de la Junta

 2. Información y aprobación de la reorganización de la ONG después del proceso de cambio de los últimos meses
 3. Informe de la actividad de la ONG durante el año 2017

 4. Composición y ratificación de miembros de la junta

 5. Aprobación del estado de cuentas y gestión del año 2017

 6. Aprobación del calendario de actividades para el 2018

 7. Aprobación del presupuesto de 2018

 8. Turno abierto de palabra

Para cualquier información o duda relacionada con la asamblea podéis enviar un correo electrónico a info@fisiosmundi.org

Esperamos contar con tu asistencia.

La Junta

Barcelona, ​​14 de febrero de 2018

 

 

 

CATALÀ  Si no pots assistir a l'assemblea i vols delegar el vot informat a  info@fisiosmundi.org _____________________________________ 

CASTELLANO   Si no puedes asistir a la asamblea y quieres delegar el voto, infórmate en  info@fisiosmundi.org

 

 

 

Añadir nuevo comentario