Noticias

Donación Arrels Fundació

Fisios Mundi ha donat 100€ del pressupost destinats a imprevistos a la Fundació Arrels. Una petita contribució per ajudar a la gent sense llar i per a que Arrels tingui accés a material de prevencio pel Covid-19, aliments i llits per a tots els sense sostre que estan atenent ara mateix en ple confinament.
——
Fisios Mundi ha donado 100€ del presupuesto destinado a imprevistos a la Fundación Arrels. Una pequeña contribución para ayudar a las personas sin hogar y para que Arrels tenga acceso a material de prevención del Covid-19, alimentos y camas para todos los «sintecho» que atienden ahora en pleno confinamiento.